Οι πιλοτοι μας για σεμιναριο στην γερμανικη DHV

Οι πιλότοι μας πάντα ακολουθούν της εξελίξεις του σπορ συμμετέχοντας σε σεμινάρια ασφάλειας των μεγαλύτερων οργανισμών παγκόσμιος για να μπορούν να προσφέρουν  σε εσάς την μεγίστη ασφάλεια ….

dhv-federation-paragliding-seminar-olympic-wings-greece-007

the official Paragliding and Hanggliding Federation in Germany.
This federation is one of the largest worldwide bringing together and organizing the flying activity for 39.000 pilots and 320 regional associations in Paragliding and Hanggliding.
Throughout the years DHV has deligated knowledgable people and rensposible departments in the various sections and aspects concerning the Sport & the Free Flying Activity.
Departments that research, organize, evaluate and regulate flying equipment, education, training and licensing as much as airspace, flying sites, competitions, clubs and schools under an official conformity in Germany with one golden task objective that of maximum safety.
The federation self portraits » The DHV stands as a pilot association for joy in hanggliding and paragliding and for the freedom of this flying sport, in openness and responsibility towards man and nature.»

dhv-federation-paragliding-seminar-olympic-wings-greece-008

This year 2018 in Greece we will have a very special opportunity to meet with appointed members of the federation, paragliding instructors and experienced pilots themselves who have joined the DHV efforts to regulate aspects of the activity and make it safer for free flyers.
They will share their knowledge and practical experience in theory and practise as it works for the DHV federation pilots and mostly significant for DHV Tandem Pilots and DHV Paragliding Instructors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>