ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα παρακάτω έγγραφα είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν και να υπογραφούν. Ο ενδιαφερόμενος /η θα πρέπει: Να διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις της εταιρίας Να τα αποστείλει στο paraglidingkalamata@gmail.com , υπογεγραμμένα ή Να τα προσκομίσει μαζί του με την προσέλευσή του στον σημείο συνάντησης της Δραστηριότητας.